Pressemeddelelse – 05.12.2023

 Nyt om det nye Varde Mandskor

Til julekoncerten i Sct. Jacobi Kirke tirsdag den 5. december 2023 debuterede det nye Varde Mandskor for første gang. – Hvis ikke lige man vidste det, ville mange tilskuere nok sige: Jamen dem har vi da set før!

Sagen er, at der i Varde gennem mange år har været to mandskor, Varde Mandskor og Zelo Mandskor Varde. – Oprindeligt startede det med Varde Sangforening i 1906. Denne forenings mandskor blev i 20-erne det store nummer. Koret afholdt store 2-dages sangerstævner med over 200 deltagere med optog gennem byen, flere koncerter, fællesspisninger og bal bagefter.

I 1940 skete der en deling af mandskoret, idet en fraktion af koret dannede et nyt kor ved navnet Zelo Mandskor. Så havde man i mange år to mandskor i byen, som hver kørte sit eget løb. Indimellem kunne de dog godt være deltagere i fællesarrangementer. – Omkring 2015 valgte Varde Sangforening at lade sig omdøbe til Varde Mandskor.

De senere år har der været stagnerende interesse for at deltage i fælles korsang. Især det ene kor manglede nye sangere. Det andet kor har i perioder ikke kunnet skaffe en kordirigent. – Fremsynede bestyrelsesmedlemmer i begge kor fandt i sommeren 2023 sammen, og blev enige om at arrangere fællestræning. – Alle korsangere kunne godt se, at det var vejen frem! - Et hurtigt arbejdende udvalg fik indkaldt til stiftende generalforsamling 21. november 2023. Der var mange forslag til et nyt navn til koret, men man enedes om at navnet ”Varde Mandskor” bedst beskriver koret, og at det er mest naturlige.


Koret øver mandag aften kl. 19.30-21.30 ved dirigent Johnny Nielsen på Musikskolen, Vestervold 11, Varde. Alle, der er glad for at synge, kan være med. Yderligere oplysninger kan fås ved Henrik Bay 3092 3062, Ib Ebbesen 4020 8696 og Edvard Bruun 4018 8357.


HIstorie

Koret blev stiftet den 21. november 1906 hos konditor Kås i Vestergade i Varde.
Konditor Kås stillede lokaler gratis til rådighed for koret til indøvning af sange, og musikdirektør A. Schmidt blev ansat som dirigent for koret, som fik navnet Varde Sangforening.

Igennem tiden har Varde Sangforening forsøgt flere muligheder indenfor korsangen. I starten dannede man et blandet kor og et børnekor. Omkring 1915 & 1920, gik man over til rent mandskor, som koret er i dag.

For at skabe lidt mere samvær for vore sangerpiger, sangere samt for byens befolkning, begyndte koret at tage initiativ til mange former for underholdning, dilettant, fastelavnsfester og nytårsballer. Her iblandt kan nævnes det kendte udtryk "pinsesolen danser" der omkring 1935 blev et kendt udtryk for koret, og man startede en tradition, som holdt i ca. 55 år. Koret startede i Lunden, og rykkede senere til Arnbjerg, hvor alle sangerne mødte op pinsemorgen, til sang og dejligt morgenbord.

 

Den 14/10 1941 flyttede koret ind i Julie Augusta Hansens Stiftelse over gården, i Nørregade 9b. Lokalerne blev tidligere brugt til Varde bys bibliotek.
Farvehandler Th. Hansen byggede stiftelsen i 1919, og da farvehandleren var en sangglad person og ivrigt medlem af koret, testamenterede han lokalerne til koret, så længe der var noget der hed Varde Sangforening.


 

 

Koret blev stiftet den 21. november 1906 hos konditor Kås i Vestergade i Varde.
Konditor Kås stillede lokaler gratis til rådighed for koret til indøvning af sange, og musikdirektør A. Schmidt blev ansat som dirigent for koret, som fik navnet Varde Sangforening.

Igennem tiden har Varde Sangforening forsøgt flere muligheder indenfor korsangen. I starten dannede man et blandet kor og et børnekor. Omkring 1915 & 1920, gik man over til rent mandskor, som koret er i dag.

For at skabe lidt mere samvær for vore sangerpiger, sangere samt for byens befolkning, begyndte koret at tage initiativ til mange former for underholdning, dilettant, fastelavnsfester og nytårsballer. Her iblandt kan nævnes det kendte udtryk "pinsesolen danser" der omkring 1935 blev et kendt udtryk for koret, og man startede en tradition, som holdt i ca.55 år. Koret startede i Lunden, og rykkede senere til Arnbjerg, hvor alle sangerne mødte op pinsemorgen, til sang og dejligt morgenbord.

Del siden